Yönetim Kurulu

Müdür  Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim GÖL İslami İlimler Fakültesi/ İslam Tarihi ve Sanatları
Md. Yrd.    
Üye Doç. Dr. Gazanfer İLTAR Göre Güzel Sanatlar Fak. / Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Böl./Arkeolog
Üye Dr.Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN Eğitim Fak. İlk Öğrt. Bölümü Sos. Bil. Eğitimi A.B.D. / Tarihçi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAKIRCI Fen Ed. Fak. Sosyoloji Bölümü / Sosyolog